خرید اشتراک

8 ستاره 1 ساله


196000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 365
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 7
 • تعداد کلمات کلیدی: 35
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 365
 • اولویت در موتور جستجو: الویت اول
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

7 ستاره 6 ماهه


98000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 180
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 5
 • تعداد کلمات کلیدی: 35
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 200
 • اولویت در موتور جستجو: الویت دوم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

6 ستاره 1 ماهه


40000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 5
 • تعداد کلمات کلیدی: 28
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 35
 • اولویت در موتور جستجو: الویت سوم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

5 ستاره 1 ماهه


30000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 4
 • تعداد کلمات کلیدی: 25
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 30
 • اولویت در موتور جستجو: الویت چهارم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

4 ستاره 1ماهه


20000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 3
 • تعداد کلمات کلیدی: 20
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 28
 • اولویت در موتور جستجو: الویت پنجم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

3 ستاره 1 ماهه


14000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 3
 • تعداد کلمات کلیدی: 20
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 22
 • اولویت در موتور جستجو: الویت ششم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

2 ستاره 1 ماهه


12000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 3
 • تعداد کلمات کلیدی: 20
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 16
 • اولویت در موتور جستجو: الویت هفتم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

1 ستاره 1 ماهه


6000تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 30
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 3
 • تعداد کلمات کلیدی: 20
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 10
 • اولویت در موتور جستجو: الویت هشتم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

آگهی رایگان


0تومان


 • تعداد روزهای ویژه: 365
 • تعداد تصاویر قابل آپلود: 3
 • تعداد کلمات کلیدی: 5
 • تعداد دفعات بروز رسانی: 3
 • اولویت در موتور جستجو: الویت نهم
 • قرارگیری در آگهی های اختصاصی بالای صفحه اصلی

 • قرارگیری آگهی در اسلایدر ویژه کناری صفحات

 • امکان قرار دادن لینک در آگهی

توضیحات مهم

تبلیغات هزینه نیست سرمایه است!!


امروزه مدیران کار آمد، این جمله را یک شعار نمیدانند! بلکه تبلیغات در دنیای رقابتی امروز، برای کسب موفقیت، از یک انتخاب ساده اختیاری ، به یک اجبار تبدیل شده است. اگر یک مقدار ریزبینانه تر نیم نگاهی به شرکت های بزرگ در دنیا و همچنین در کشور خودمان بیندازید، متوجه می شوید که در ذهن مردم شرکت های بزرگ، شرکتهایی هستند که بیشتر دیده می شوند. یعنی بیشتر تبلیغ می کنند و همیشه تبلیغ می کنند و یا به بیان بهتر همیشه تبلیغ شرکتهای بزرگ و موفق دیده می شود. بنابراین شما هم اگر می خواهید سازمان / شرکت / فروشگاه / متخصص / مهندس / مشاور و ... بزرگ و شناخته شده و معتبری باشید، یکی از مهمترین راههای آن، تبلیغ مناسب خدمات، محصولات، و توانمندیهای خودتان هست تا دیگران شما را درست و کامل بشناسند.

Presets