دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

دوره های آموزشی بازرسی و اپراتوری جرثقیل و تجهیزات بالابری

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 53761

01 مرداد 1401 09:59 --
ﺑﺮﮔﺰﺍری دوره ﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﺯرﺳﯽ و ﺍﭘﺮﺍﺗﻮری در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی:ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﮐﺎر...

تعداد بازدید: 399

دسته بندی: سایر مشاغل

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09123751362 ارسال ایمیل

توضیحات

ﺑﺮﮔﺰﺍری دوره ﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﺯرﺳﯽ و ﺍﭘﺮﺍﺗﻮری در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی:

ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮك ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺳﻘﻔﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی دروﺍﺯه ﺍی ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﻓﺮﺍﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺎرج ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﻨﺪری ﻟﯿﻔﺘﺮﺍك
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت رﺍﻫﺴﺎﺯی ﺗﺠﻬﯿﺰﺍت ﮐﻤﻚ ﺑﺎﻻﺑﺮی

ﺻﺪور ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮری

مورد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد
رﺗﺒﻪ ﺑﺎﺯرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍدﺍره ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets