دوره بازرسی جوش طراحی سایت

25,000 تومان

کتاب آموزش کاربردی ( Arc GISپیشرفته)

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 49803

01 مرداد 1401 11:39 فارس -- شيراز
کتاب آموزش کاربردی ( Arc GISپیشرفته)مولفان: سعید جوی زاده، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی، الهام شمس آ...

تعداد بازدید: 372

دسته بندی: خدمات آموزشی

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09382252774 ارسال ایمیل

توضیحات

کتاب آموزش کاربردی ( Arc GISپیشرفته)
مولفان: سعید جوی زاده، میلاد قمرزاده، منیژه براهیمی، الهام شمس آبادی
فهرست مطالب
فصل اول: مدل ارتفاعی در سه فرمت Raster ،TINو Terrain
مدل ارتفاعی در سه فرمت Raster ،TINو Terrain
ابزار ویرایش TINدر Arc GIS
تولید TIN
دستورهای کاربردی TINدر Arc Toolbox
مدل رقومی ارتفاع
کاربرد DEM
طبقه بندی زمین با استفاده از DEM
روش های تولید DEM
ساختاردهی مدل
دستورهای پرکاربرد DEMدر Arc Toolbox
DSM ،DTM ،DEM تفاوت
فصل دوم: سه بعدی کردن لایه های وکتوری و ایجاد پروفیل
Spatial Analyst :فصل سوم
شیب
کاربردهای نقشه ی شیب
طرز تهیه ی نقشه ی شیب در Arc MAP
جهت شیب
کاربردهای نقشه ی جهت شیب
تهیه ی نقشه ی جهت شیب در محیط Arc MAP
خطوط تراز چیست؟
طرز تهیه ی خطوط تراز در Arc MAP
تهیه ی خطوط هم چند در Arc MAP
طریقه ی ایجاد خطوط هم باران در Arc MAP
نقشه ی سایه روشن
کاربردهای نقشه سایه روشن
طرز تهیه ی نقشه سایه روشن در Arc MAP
نقشه میدان دید
Cut/Fill نقشه ی
کاربردهای نقشه ی Cut/Fill
فصل چهارم: درون یابی
درون یابی
روش های درون یابی
ابزارهای درون یابی در Arc MAP
فصل پنجم: نقشه ی کاربری اراضی
نقشه کاربری اراضی
مراحل کلی تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از اطلاعات دورسنجی
معایب استفاده از فناوری سنجش از دور در تهیه نقشه های کاربری اراضی
مشکلات تفسیر تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه های کاربری اراضی
تهیه نقشه کاربری اراضی در Arc MAP
فصل ششم: محاسبه شاخص پوشش گیاهی
شاخص NDVIچیست؟
سری های زمانی و ترکیب های شاخص پوشش گیاهی NDVI
کاربردهای NDVI
محاسبه ی شاخص پوشش گیاهی در Arc MAP
فصل هفتم: مدل سازی با Model Builder
چرا Model Builderرا یاد بگیریم؟
Model Builder کاربردهای
طریقه ساخت یک مدل در Arc MAP
فصل هشتم: توپولوژی
تعریف توپولوژی
مدل توپولوژی
ایجاد توپولوژی
روابط توپولوژیک در GIS
مزایای ایجاد روابط توپولوژیک
فصل نهم: نرم افزار Arc Scene
محیط نرم افزار Arc Scene
نمایش سه بعدی لایه های وکتوری
نمایش سه بعدی لایه های رستری
فصل دهم: ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
ساخت انیمیشن از لایه های سه بعدی
مدیریت انیمیشن
ذخیره کردن انیمیشن
فصل یازدهم: تحلیل شبکه
شبکه چیست؟
تحلیل شبکه ی حمل و نقل
مراحل اجرای تحلیل شبکه های حمل و نقل
روش ایجاد تحلیل شبکه در Arc MAP
فصل دوازدهم: Arc Hydro
چیست؟Arc Hydro 
مجموعه ای از ابزارها برای تجزیه و تحلیل منابع آبی
با استفاده از Arc Hydroچه کارهایی می توانید انجام دهید؟
Arc Hydro Tools نصب
پیش پردازش در Arc Hydro
فصل سیزدهم: Arc scan
فعال کردن الحاقیه Arc scan
وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده
Arc scan تنظیمات
روش های وکتوری کردن داده های رستری
فصل چهاردهم: فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعریف تحلیل سلسله مراتبی
اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند اجرای یک پروژه ی مکان یابی دفن پسماند در GISبا روش AHP
منابع و مآخذ  


کلمات کلیدی:

تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets