دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

فروش و تعمیرات تخصصی انواع ترازوی آزمایشگاهی شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

آگهی‌دهنده: شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما شناسه آگهی: 114715

08 آبان 1402 14:28 خراسان رضوی -- مشهد
فروش و تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های آزمایشگاهیشرکت بیوتکنولوژی زیست آزما با داشتن کادری مجرب آماده...

تعداد بازدید: 297

دسته بندی: تجهيزات پزشكي


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09152417830 ارسال ایمیل

توضیحات

فروش و تعمیرات تخصصی انواع دستگاه های آزمایشگاهی

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما با داشتن کادری مجرب آماده ارائه خدمات فروش و پس ازفروش برای ترازو، اتوکلاو و ...آزمایشگاهی دقیق می باشد

 

( ظرفیت 3 کیلوگرم ) HT3000 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 6 کیلوگرم ) EK6000I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 10 کیلوگرم ) Amput مدل ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) SJ30K مدل AND ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) UWA30 مدل AND ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) EK_30KL ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 31 کیلوگرم ) GP 32K ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) ACS30 مدل CAMRY ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) SUPERSS مدل ضدآب ترازوی
( ظرفیت 30 کیلوگرم ) WP30K مدل ضدآب ترازوی

ترازو دقت 0.1 گرم

( ظرفیت 500 گرم ) HT500 مدل ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 1200 گرم ) EK1200I مدل ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 1200 گرم ) HL1200I مدل AND ترازو
( ظرفیت 2000 گرم ) HL2000I مدل AND ترازو
( ظرفیت 2000 گرم ) MK2000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 2 کیلوگرم ) EK2000I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 3000 گرم ) ET3000A مدل AND ترازو
( ظرفیت 3 کیلو گرم ) EK3000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 3 کیلوگرم ) SJ3000WP ژاپن مدل AND ترازوی ضد آب
( ظرفیت 3 کیلوگرم ) EK3000I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 4 کیلوگرم ) EK4100I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 5000 گرم ) HL5000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 6000 گرم ) ET6000A مدل AND ترازو
( ظرفیت 6 کیلو گرم ) EK6000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 6 کیلو گرم ) WT6000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 6000 گرم ) MK6000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 6 کیلوگرم ) EK6100I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 10 کیلو گرم ) EK10000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 10 کیلو گرم ) LT10000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 10000 گرم ) MK10000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 15 کیلوگرم ) EK_15KL ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 15 کیلوگرم ) SK15K مدل AND ترازو
( ظرفیت 20 کیلو گرم ) SJ20KI مدل AND ترازو
( ظرفیت 30 کیلو گرم ) SJ30KI مدل AND ترازو
( ظرفیت 50 کیلو گرم ) SJ50KI مدل AND ترازو
( ظرفیت 31 کیلوگرم ) GP 30K ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 3000 گرم ) SF460 مدل ANDGULF ترازو
( ظرفیت 2000 گرم ) NOTEBOOK ترازو

ترازو دقت 0.01 گرم

( ظرفیت 120 گرم ) HT120 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 200 گرم ) EK200I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 300 گرم ) HL300I مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) ZH300 مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) ET300A مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) EK300I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 400 گرم ) EK410I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 600 گرم ) HL600I مدل AND ترازو
( ظرفیت 600 گرم ) WT600 مدل AND ترازو
( ظرفیت 600 گرم ) ET600A مدل AND ترازو
( ظرفیت 600 گرم ) HK622 مدل AND ترازو
( ظرفیت 600 گرم ) EK600I مدل AND ترازو
( ظرفیت 600 گرم ) EK610I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 1000 گرم ) HL1000 مدل AND
( ظرفیت 1000 گرم ) ET1000A مدل AND
( ظرفیت 1000 گرم ) EF1000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 1200 گرم ) EK1000I مدل AND ترازو
( ظرفیت 2000 گرم ) LT2000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 2000 گرم ) ET2000A مدل AND
( ظرفیت 2000 گرم ) EF2000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 2200 گرم ) EK2200I مدل AND ترازو
( ظرفیت 2100 گرم ) GF2000 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 3000 گرم ) PJ3000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 3000 گرم ) LT3000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 3000 گرم ) ET3001A مدل AND ترازو
( ظرفیت 3000 گرم ) EF3000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 3100 گرم ) GF3000 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 3200 گرم ) FX3000GD ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 3200 گرم ) EK3200I مدل AND ترازو
( ظرفیت 3200 گرم ) HK3200 مدل AND ترازو
( ظرفیت 4100 گرم ) GF4000 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 5000 گرم ) LT5000 مدل AND ترازو
( ظرفیت 5000 گرم ) ET5001A مدل AND ترازو
( ظرفیت 6100 گرم ) GF6100 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 500 گرم ) SF400C مدل ANDGULF ترازو
( ظرفیت 500 گرم ) SF460 مدل ANDGULF ترازو
( ظرفیت 500 گرم ) NOTEBOOK ترازو

ترازو دقت 0.001 گرم

( ظرفیت 20 گرم ) TANITA1210 ژاپن مدل TANITA ترازو
( ظرفیت 100 گرم ) TANITAKP601 ژاپن مدل TANITA ترازو
( ظرفیت 120 گرم ) GE120 مدل AND ترازو
( ظرفیت 210 گرم ) GF200 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 210 گرم ) JA210 مدل AND ترازو
( ظرفیت 220 گرم ) GE220 مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) CB300 مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) CZ300 مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) ET303A مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) DF300 مدل AND ترازو
( ظرفیت 300 گرم ) LT300 مدل AND ترازو
( ظرفیت 310 گرم ) GF300 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 310 گرم ) EJ303 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 310 گرم ) JA310 مدل AND ترازو
( ظرفیت 320 گرم ) FX300I ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 320 گرم ) GE320 مدل AND ترازو
( ظرفیت 410 گرم ) GF400 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 500 گرم ) JB500 مدل AND ترازو
( ظرفیت 500 گرم ) LT500 مدل AND ترازو
( ظرفیت 510 گرم ) JA510 مدل AND ترازو
( ظرفیت 500 گرم ) DF500 مدل AND ترازو
( ظرفیت 610 گرم ) GF600 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 810 گرم ) GF800 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 950 گرم ) GF1000 ژاپن مدل AND ترازوی

ترازو دقت 0.0001 گرم

( ظرفیت 120 گرم ) GR120 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 210 گرم ) GR200 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 210 گرم ) HR200 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 210 گرم ) HR200I-AUTO مدل AND ترازو
( ظرفیت 200 گرم ) MP200 مدل AND ترازو
( ظرفیت 200 گرم ) MP200A مدل AND ترازو
( ظرفیت 310 گرم ) GR300 ژاپن مدل AND ترازوی

ترازو دقت 0.00001 گرم

( ظرفیت 42 گرم ) GR202 ژاپن مدل AND ترازوی
( ظرفیت 51 گرم ) GH202 ژاپن مدل AND ترازوی

ترازو رطوبت سنج

( ظرفیت 50 گرم ) MA50T مدل AND ترازوی رطوبت سنج
( ظرفیت 50 گرم ) MX50 ژاپن مدل AND ترازوی رطوبت سنج

ترازو آزمایشگاهی

ترازو رطوبت سنج

ترازو طلا فروشی

ترازو جواهرات

ترازو زعفران

ترازو نقره

شرکت بیوتکنولوژی زیست آزما

دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5

تلفن تماس: 09152417830 و 05138767357

 

کلمات کلیدی

ترازو آزمایشگاهی فروش

تعمیرات تخصصی ترازوهای ازمایشگاهی

ترازو رطوبت سنج فروش

ترازو طلا فروشی فروش

ترازو جواهرات فروش

ترازو زعفران فروش

ترازو نقره فروش


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets