دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

ملزومات تابلو برق

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 95433

01 مرداد 1401 11:58 تهران -- تهران
تهیهوتوزیعملزوماتبرقی،سیموکابل،روشنایی،سوکتهایصنعتی،یراقآلاتتابلویی،لوازماندازهگیری،تابلوpvc،جعبهپلی...

تعداد بازدید: 466

دسته بندی: ابزار آلات صنعتی

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 09122832647 ارسال ایمیل

توضیحات

تهیهوتوزیعملزوماتبرقی،سیموکابل،روشنایی،سوکتهایصنعتی،یراقآلاتتابلویی،لوازماندازهگیری،تابلوpvc،جعبهپلیکربنات،جعبهتقسیم،ریلمینیاتوری

فروشمحصولاتپارتالکتریک 

فروشمحصولاتفردانالکتریک 

محافظهایکامپیوتر/یخچال/کولرگازی 

رابطهای۳خانه/۴خانه/۶خانه/۹خانه

لوازماندازهگیریدیجیتالوآنالوگ 

ولتمتر،آمپرمتر،فرکانسمتر،تایمرهایصنعتی،تایمرراهپله،تایمرمولتی،تایمرهفتگیوماهانه،تایمرذخیرهدار،تایمرپریزدار،فتوسلهایروشنایی،کنترلفاز،کنترلبار،سوپرکنترلفاز،...

لوازماندازهگیریتابلویی:قفلویراقآلاتتابلویی/ریلمینیاتوری/چراغتونلی/مقرههایفشارضعیف/شمشهایارتونولمسی/شینهروکشدارتکفازوسهفاز/سرسیمووایرشو/کابلشووموفوکابلشوبیمتال/روکشحرارتیوروکشنسوز/بستکمربندیفلزیوپلاستیکی/ترمینالریلی/ترمینالشاخهای/ترانسجریان/کلیدگردان/شاسیاستارتواستاپ/کلیدمینیاتوری/کنتاکتوروبیمتالوکلیداتوماتیکفیکسوقابلتنظیم/ترموستاتدیجیتال،عقربهای/ترموستاتمحیطی/المنتهایمیلهایوسماوریوآبگرمکنی/المنتهایسفارشیوخاص

چراغتونلی(صنعتی)مناسببرایمکانهایکارگاهیوصنعتیدرمدلهایفلزیباشیشهوحفاظوpvc باطلقوحفاظIP داربرایلامپهایبزرگتر

انواعکلیدوپریزهایصنعتیازقبیلپریزتکفازبارانی،پریزسهفازبارانی،پریزدربدارتابلویی،پریزتکفازوسهفازارتدارتوکار/کلیدهایتکپلودوپلبارانی/چراغسیگنالقطر۲۲-۲۲۰V در۵رنگ(زرد،سفید،آبی،قرمز،سبز) تکLED وهشتLED

محصولاتیازشرکتهای: الوندوالبرز/رعد/سوپیتا/دودمانو...کانالهایانتقالسیموکابل:تابلوییوساده/نوارچسببرق،نوارآپاراتپهنوباریک

کورکنتابلویی،کورکنمینیاتوری/ریلمینیاتوریورقAL - ورق۱- ورق۹۰- ورق۶۰- درارتفاع۹۰سم-۱۰۰سم- ۲۰۰سم/ریلبستکابل- ریلبستچنگالی.

محصولاتشرکتسیماران: دوربینمدار

بسته(سقفیودیواری)/ DVR باتعدادورودیهایمختلف/جکدربپارکینگباتوانهایمختلف/درببازکنصوتیوتصویری/سیستمدزدگیر-نصبوراهاندازی.

محصولاتشرکتمیکروالکترونیک/ شیواامواج/ برنا/ پارتالکتریک/ فردانالکتریک/ وحدتالکتریک/ هریس/ مگالکتریک/ کاوه/ کهربا/ سارووایرآل/ سیماران/ پارسا/ پارتپلاست/آرینوشنت/البرز/لعران/الوندوالبرز/رعد/ زاویریزد/پیچاز/اصفهانکلید/LS/هیوندای/legrand


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets