دوره بازرسی جوش طراحی سایت

0 تومان

نرم افزار مدیریت جیره و انبار مدیران

آگهی‌دهنده: شناسه آگهی: 58352

01 مرداد 1401 11:44 اصفهان -- اصفهان
نرم افزار مديريت تغذيه بسته نرم افزاري مديريت تغذيه مديران پس از 2 سال تحقيق و كار مداوم متخصصان...

تعداد بازدید: 403

دسته بندی: برنامه نویسی

وب سایت: مشاهده وب سایت


اطلاعات تماس

برای مشاهده شماره تماس کلیک کنید 03134401105 ارسال ایمیل

توضیحات

نرم افزار مديريت تغذيه

بسته نرم افزاري مديريت تغذيه مديران پس از 2 سال تحقيق و كار مداوم متخصصان شركت مديران و همچنين 8 ماه تست و بهينه سازي مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم مي باشد. اين بسته نرم افزاري شامل نرم افزارهاي انبار، تركيب ساز و مديريت تغذيه مي باشد كه با بررسي هاي به عمل آمده بر اساس روند عملياتي گاوداري ها، توليد و بهينه سازي شده است.

نرم افزار مديريت تغذيه به شما اجازه مي دهد مديريت مصرف جيره را در گذشته و يا آينده انجام دهيد. در اين نرم افزار كليه كنسانتره ها ، خوراكها و جيره ها به راحتي قابل ثبت بوده و مي توان مبالغ خوراك هر رده دامي را مشاهده نمود.

نرم افزار مديريت تغذيه مي تواند كنترل 70 درصد هزينه ها را انجام دهد.

 

 

نرم افزار انبار:  

- تعريف بي نهايت انبار

- تعريف مراكز هزينه

- تعريف واحدهاي مورد نياز و تبديلات آنها به يكديگر

- امكان تعريف بي نهايت دسته بندي كالا

- نگهداري اطلاعات كالاها از قبيل نام، كالاي مشابه، حداقل و حداكثر مجاز براي نگهداري كالا، نقطه سفارش خريد و ...

- ثبت كاردكسهاي ورودي و خروجي

- انبارگرداني و نگهداري اطلاعات مغايرت كالاها

- صدور قبض انبار

- ثبت درخواستهاي خريد

- ثبت مشخصات افراد

- كنترل اطلاعات وارد شده از بخش بازرگاني

- قابل اتصال به نرم افزارهاي حسابداري

 

 گزارشات نرم افزار انبار:

موجودي كالا / کالاها

موجودي كالاها در يك انبار مشخص

كالاهاي موجود در انبار

كالاهاي موجود در يك انبار مشخص

كالاهايي كه در حال استفاده مي باشند.

كالاهاي در حال استفاده در يك انبار مشخص

كالاهايي كه مقدارشان از حداقل موجودي كمتر مي باشد.

كالاهايي كه مقدارشان در يك انبار مشخص از حداقل موجودي كمتر مي باشد.

كالاهايي كه مقدارشان از مقدار ماكسيمم بيشتر است.

كالاهايي كه مقدارشان در يك انبار مشخص از مقدار ماكسيمم بيشتر است.

كالاهايي كه مقدارشان از نقطه سفارش كمتر مي باشد.

كالاهايي كه مقدارشان در يك انبار مشخص از نقطه سفارش كمتر مي باشد.

كالاهايي كه مقدارشان صفر شده است.

كالاهايي كه در يك انبار مشخص مقدارشان صفر شده است.

كالاهايي كه مورد مصرف قرار نمي گيرند.

كالاهايي كه در يك انبار مشخص مورد استفاده قرار نمي گيرند.

 

مغايرت:

گزارش مغايرت در تاريخ مشخص

گزارش مغايرت يك كالا

 

گزارشات درخواستي:

گزارش رسيد يك كالا بين دو تاريخ

گزارش شخص طرف حساب كالاي مشخص

گزارش كاردكسهاي خروجي بين دو تاريخ

گزارش كاردكسهاي ورودي بين دو تاريخ

 

كاردكس ها:

كاردكس كالا بين دو تاريخ براي يك كالا

كاردكسهاي ورودي و خروجي براي يك كالا

كاردكسهاي خروجي بين دو تاريخ مشخص

كاردكسهاي خروجي بين دو تاريخ مشخص در يك انبار مشخص

كاردكسهاي خروجي در يك تاريخ مشخص

كاردكسهاي خروجي در يك تاريخ مشخص در يك انبار مشخص

كاردكسهاي خروجي

كاردكسهاي خروجي كه از طريق فاكتور وارد شده اند

كاردكسهاي ورودي به يك انبار مشخص در يك تاريخ خاص

كاردكسهاي ورودي به يك انبار مشخص بين دو تاريخ مشخص

كاردكسهاي ورودي به يك انبار مشخص

كاردكسهاي ورودي بين دو تاريخ مشخص

كاردكسهاي ورودي كه از طريق فاكتور وارد شده اند

كاردكسهاي ورودي و خروجي ثبت شده براي يك كالا

كاردكسهاي ورودي و خروجي ثبت نشده براي يك كالا

كاردكسهاي ورودي

 

قيمت ها :

كالاهايي كه قيمتشان قطعي مي باشد

كالاهايي كه قيمتشان در يك انبار مشخص قطعي مي باشد

كالاهايي كه قيمتشان غير قطعي مي باشد

كالاهايي كه قيمتشان در يك انبار مشخص غير قطعي مي باشد

قيمت ميانگين با در نظر گرفتن هزينه حمل

 

حواله و رسيد و درخواست :

گزارش حواله بين دو تاريخ

گزارش حواله يك كالا

گزارش درخواست بين دو تاريخ

گزارش درخواست كالا در يك تاريخ مشخص

گزارش درخواست يك كالا

گزارش رسيد بين دو تاريخ

گزارش رسيد يك كالا

 

انبارگرداني :

گزارش انبارگرداني در يك تاريخ مشخص

 

نرم افزار تركيب ساز:

- تعيين درصد ماده خشك مواد غذايي

- ثبت فرمول كنسانتره هاي توليدي در گاوداري

- امكان توليد فرمول هاي مورد نظر و ثبت خودكار كاردكسهاي خروجي هر يك از اقلام فرمول

- امكان بروز رساني قيمت ها

 

 

گزارشات كنسانتره :

اقلام يك كنسانتره

كنسانتره هاي ساخته شده بين دو تاريخ

كنسانتره هاي فعال

كنستانتره و اقلام

ليست توليدهاي يك كنسانتره بين دو تاريخ

 

نرم افزار مديريت تغذيه:

اين برنامه براي مديريت خوراك دامداري به تفكيك گروه (فيدر مشترك)، بهاربند و دام مي باشد. از جمله امكانات اين برنامه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

   - ارتباط با برنامه مديريت گاوداري مديران و بدست آوردن اطلاعات گروهها، بهاربندها و دامها از اين برنامه

- ارتباط با برنامه انبار براي دريافت موجودي خوراكها و قيمت ميانگين كالاها

- ثبت خودكار كاردكسهاي خروجي در هنگام مصرف خوراك ها

- تعريف جيره هاي مختلف به همراه ثبت مقادير TMR و NTMR

- تهيه فرم خوراك ريز بر اساس گروهها، بهاربندها و نوبتهاي غذايي

- به روز رساني قيمتها

- تخصيص خوراكهاي اضافه كه در جيره مصرفي مشخص نشده است

- ثبت مغايرت خوراكهاي مصرفي با مقدار واقعي مصرفي بدست آمده در انبارگرداني

 

گزارشات تغذيه :

بهاربند :

خوراك هاي مصرف شده  بين دو تاريخ براي هر بهاربند بصورت جزئي

خوراك هاي مصرف شده در يك تاريخ براي هر بهاربند بصورت جزئي

كل خوراك مصرف شده براي هر بهاربند بين دو تاريخ

كل خوراك مصرف شده براي يك بهاربند بين دو  تاريخ

كل خوراك مصرف شده براي يك بهاربند در يك تاريخ

كل خوراك مصرف شده در يك تاريخ براي هر بهاربند

ليست بهاربندها با نوع دام مشخص

ليست بهاربندها

ليست جيره هايي كه بين دو تاريخ براي يك بهاربند مصرف شده

ليست شماره بدن هاي يك بهاربند

ليست مقادير نوبتهاي NTMR يك بهاربند مشخص در يك تاريخ

ليست مقادير نوبتهاي TMR يك بهاربند مشخص دريك تاريخ

مصرف يك خوراك مشخص در يك بهاربند بين دو تاريخ

مقادير نوبتها در يك تاريخ براي يك بهاربند مشخص

ميانگين مصرف خوراكها در يك بهاربند بين دو تاريخ

ميانگين مصرف كل خوراك در يك بهاربند بين دو تاريخ

ميانگين مصرف يك خوراك مشخص در يك بهاربند

ميانگين هزينه خوراك يك بهاربند بين دو تاريخ

ميانگين هزينه خوراكهاي يك بهاربند بين دو تاريخ

 

جيره :

قيمت ميانگين جيره مشخص تا يك تاريخ

كدام جيره بيشترين و كدام يك كمترين  مصرف را داشته است

ليست جيره ها به همراه خوراكهاي تعريف شده

ليست جيره هاي تعريف شده

ليست جيره هاي مصرف شده

ليست جيره هاي مصرف نشده

ليست جيره هايي که در يک تاريخ مصرف شده

ليست جيره هايي كه بين دو تاريخ  مصرف شده

ليست جيره هايي كه بين دو تاريخ براي يك بهاربند مصرف شده

ليست جيره هايي كه در يك تاريخ مصرف شده

ليست خوراكهاي يك جيره مشخص

 

خروجي از انبار :

حواله انبار

ليست خروجي هاي انبار مربوط به تغذيه بين دو تاريخ

 

خوراك :

ليست خوراكهاي مصرف شده به تفكيك خوراك هاي كنسانتره

مقدار واقعي و مصرفي ارزش غذايي خوراكهاي جيره

ميانگين مصرف خوراكها ي كل گله بين دو تاريخ

ميانگين مصرف كل خوراك در تمام گله بين دو تاريخ

ميانگين مصرف يك خوراك در تمام گله بين دو تاريخ

ميانگين هزينه خوراك بين دو تاريخ

ميانگين هزينه خوراكهاي كل گله بين دو تاريخ

ميزان كل مصرف خوراكها

ميزان مصرف خوراكها بين دو تاريخ

ميزان مصرف خوراكها در يك تاريخ

ميزان مصرف يك خوراك بين دو تاريخ

ميزان مصرف يك خوراك در يك تاريخ

ميزان مصرف يك خوراك

 

خوراك هاي اضافي :

ليست خوراك هاي اضافي تخصيص داده شده بين دو تاريخ

ليست خوراك هاي اضافي تخصيص داده شده در يک تاريخ

 

دام ها :

كل خوراك مصرف شده براي هر دام بين دو تاريخ

كل خوراك مصرف شده براي هر دام در يك تاريخ

كل مواد مصرفي يك دام

ليست دامها همراه مقدار مصرف

ليست مواد مصرفي هر دام

مواد مصرفي يك دام بين دو تاريخ

مواد مصرفي يك دام در يك تاريخ

موقعيت دامها در يك تاريخ

ميزان خوراك كل دامها بين دو تاريخ

ميزان خوراك كل دامها در يك تاريخ

 

فرم خوراك ريز :

فرم خوراك ريز

فرم خوراك ريز NTMR.

فرم خوراك ريز TMR

فرم خوراك ريز بر اساس فيدر مشترك بدون ذكر بهاربند

فرم خوراك ريز بر اساس فيدر مشترك

فرم خوراك ريز بر اساس نوبت

 

فيدرها :

ليست فيدرها

 

گروه ها :

خوراكهاي مصرف شده بين دو تاريخ براي هر گروه بصورت جزئي

خوراكهاي مصرف شده در يك تاريخ براي هر گروه بصورت جزئي

ميزان خوراکهاي مصرف شده براي گروههاي دامي در طول يک دوره

ميزان مصرف کل خوراک هر گروه دامي بين دو تاريخ

ميزان مصرف کل خوراک هر گروه دامي بين دو تاريخ

 

مغايرت :

ليست مغايرت ها بين دو تاريخ

 ليست مغايرتهاي يك خوراك بين دو تاريخ

مغايرتهاي مربوط به يک تاريخ

 

امكانات عمومي:

بهره گيري از نرم افزار گزارشگيري رز:

   در نرم افزار گزارش گير رز  كاربر مي تواند با آموزش سريع ساخت گزارش، به توليد گزارشهاي مورد نياز خود به تعداد بي نهايت گزارش بپردازد. اين نرم افزار كمك مي كند تا در صورت ايجاد نياز به يك گزارش جديد و يا نياز به ايجاد تغيير در يك گزارش قديمي، كاربر بتواند بدون نياز به مراجعه و يا تماس با شركت سازنده نرم افزار و بدون پرداخت هزينه اي، خود به تهيه آن گزارش بپردازد. اين در حالي مي باشد كه بسته نرم افزاري ذكر شده شامل بيش از 100 گزارش آماده در هر بخش مي باشد.

 

 http://modirangroup.com/mahsolat/tghziye.html

جهت اطلاعات بیشتر می توانید:

*با تلفن 34401105-031 – 09131026235 تماس حاصل نماييد.

*به آدرس   [email protected]  ایمیل بفرستید.

*به سایت http://www.modirangroup.com  و یا     http://www.m88.ir  مراجعه نمایید.

*ساير وب سايت هاي ما:  modiran8.ir   و m888.ir   

 * Modirangroup توليدكننده نرم افزارهاي تخصصي و سفارشي

*شركت مديران تحليلگر سپاهان   توليدكننده نرم افزارهاي تخصصي و سفارشي ،مجري نرم افزارهاي تخصصي پايگاه داده بر روي موبايل، مشاور و مجري استانداردهاي نرم افزار و امنيت اطلاعات و طراحی سایت و....


تبلیغات

چیزی برای فروش دارید؟

همینجا به صورت رایگان آگهی کنید

افزودن آگهی شما

Presets